Utbildningar och behörigheter

Industrinät: Din Partner för Certifierade Skyddsnätsinstallationer och specialiserade utbildningar

På Industrinät står säkerheten i fokus. Vi är stolta över våra omfattande utbildningar och behörigheter som säkerställer högsta kvalitet och kompetens inom installation och hantering av skyddsnät. Vårt team är välutbildat med ID06 och SSG Entre-certifieringar, och vi anpassar oss efter projektets unika krav genom att erbjuda lokala kurser vid behov.

Vi specialiserar oss på en rad tjänster och utbildningar, inklusive:

  • Mobil arbetsplattform: För säkra och effektiva installationer på höjd.
  • Fallskyddsutbildning: Expertkunskaper för arbete i miljöer där fallrisker finns.
  • Heta arbeten/Brandfarliga arbeten: Certifiering för att hantera potentiellt brandfarliga situationer säkert.
  • ESA-utbildning: För arbete nära elektriska installationer med högsta säkerhetsstandarder.

Genom våra partners kan vi även erbjuda Rope Access IRATA L3, vilket möjliggör avancerade installationer och inspektioner på svårtillgängliga platser.

Vårt nationella nätverk av partnerföretag kompletterar vår förmåga att utföra installationer i hela Sverige – från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, och Malmö till de norra delarna av landet. Vår expertis omfattar allt från mobil arbetsplattform och brandsäkra arbeten till Rope Access (genom partners) och arbete på väg, med särskild certifiering för installation av skyddsnät enligt EN1263-1 och EN1263-2.

Om ni har egna resurser men behöver professionell arbetsledning för era projekt, står vi redo att bistå med vår expertis. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för våra tjänster, från 600 till 795 SEK per timme, beroende på projektets svårighetsgrad. Observera att tillägg för resor, milersättning, restid, traktamente, och eventuellt logi kan tillkomma för uppdrag utanför lokalområdet.

För mer information om våra tjänster, utbildningar, eller för att begära en offert, besök vår hemsida eller kontakta oss direkt. Låt Industrinät bli din pålitliga partner för säkra och effektiva skyddsnätslösningar över hela Sverige.