Blogginlägg om ett socialt språkprojekt och kickstart till arbete

av Daniel Olsson 2020-01-12
Kategorier
Se våra kategorier
SlussIN innebär att
en person slussas in
i ett socialt sammanhang
på ett svenskt företag
direkt oavsett om det
finns ett behov eller inte.
En typ av språkpraktik
de luxe på en arbetsplats.
SlussIN
Alla friska vuxna människor som befinner sig i Sverige och som vill jobba skall IN på arbetsmarknaden snarast. Det fåtal antal vuxna personer som inte vill arbeta eller har andra saker på agendan hanteras inte inom ramen för detta projekt utan utgångspunkten här är att nyttja kraften i viljan som finns hos de flesta människor.

Och det torde vara många som vill jobba.
Besparingen är astronomisk om bara någon procent av alla de som är i ofrivilligt
utanförskap istället kommer in i arbete snabbt. Dessutom kan det finnas stora
sociala värden för den enskilde och dess familjer och för samhällets stabilitet i stort.

Det finns två tydliga barriärer

1. VI KÄNNER INTE PERSONEN
Generellt jobbar vi hellre människor som vi känner, känner till eller tror oss förstå oss på.
Det är samma sak i affärer, vi gör hellre affärer med människor som vi gillar.

2. DET ÄR SVÅRT ATT KOMMUNICERA
Begränsad kommunikationsmöjlighet, språk i synnerhet och det som oftast behövs är svenska och därefter engelska.

I ett sammanhang som på en arbetsplats så är det lättare att lära känna varandra och språket kommer som en naturlig del av vardag där alla runt omkring talar det avsedda språket. Diverse olika stöd för anställning en viss tid finns redan men det är kanske inte den största barriären, det har inget med de två största barriärerna alls att göra faktiskt att man kan få rea på en person i början. (även om det säkert också är bra)

LÖSNING

SlussIN innebär att en person slussas in i ett socialt sammanhang på ett svenskt företag direkt oavsett om det finns ett behov eller inte. En typ av språkpraktik De Luxe på en arbetsplats. Skall också fungera som socialt projekt som skall initieras av C-level på bolaget som man är stolt över att driva. Lyckas man så får företaget ett certifikat och får bära SlussIN märket på hemsida osv. Deltagaren får ett certifikat också.

Uppföljning skall ske i realtid under projektets gång med "krav" på både företaget och individen helt transparent. (svårighetsgraden kan vara individanpassad, tanken är ju att så många som möjligt skall lyckas) Projektet bygger på att många företag ställer upp under en begränsad tid med att tala med en människa och att löpande under denna tiden rapportera socialt om progressen.

Progressen sätts upp som ett typ av spel, transparent redovisat via sociala medier dagsvis eller veckovis på företagets sociala medier. På arbetsplatsen sätts en skärm upp över vilka meningar som vederbörande har lärt sig som också publiceras på sociala medier.

SlussIN betalas i tre lika delar av:

1. Individen som går SlussIN via för detta beviljat lån om hen inte har pengar
(Det kan vara en symbolisk summa men den skall vara där, inget är gratis)

2. Företaget i form av nedlagd tid

3. Stat/kommun eller EU

Mål:

på tex 8 veckor skall en person har lärt sig 5 nyttiga meningar per dag dvs 200 meningar och klarat ett grundprov motsvarande SFI grundnivå eller liknande. Helst skall personen tilldelas arbetsuppgifter också men fokus är språk "undervisningen"

Uppnås målen så får personen och företaget SlussIN certifikatet som kan användas vid arbetsökning. Företaget skall också ge en referens till deltagaren ifall samarbetet har fungerat enligt plan.

Man kan gå på många SlussIN och det måste inte vara lång tid hos varje företag, det är viktigare att det blir av och att inte uppgiften känns för betungande för att den skall bli av

(för tex företaget som har andra utmaningar också) och det måste spridas socialt så att fler får upp ögonen för det.
Läs om vår privacy policy och om GDPR här
+46 31 7884512
daniel.olsson@industrinat.se