Fokus på miljö & säkerhet med vår tjänst SAFT

Bild om ciruläritet och Industrinäts tjänst SAFT Delar som ingår i tjänsten.

Analys och Förberedelse Industrinät prioriterar ett grundligt förarbete för att säkerställa optimala slutresultat i alla våra projekt. Processen inleds med ett initialt möte, som kan arrangeras hos oss, er, eller digitalt via webbmöte. Därefter utför vi en detaljerad analys och platsbesiktning för att utvärdera viktiga faktorer såsom säkerhetskrav, fallhöjder, nätets belastningskapacitet och eventuella anpassningsbehov för att tillgodose behovet av fri svikt under horisontella skyddsnät. Denna fas inkluderar även uppmätningar och förslag på lämpliga produkter, vilket är avgörande för projektets framgång.

Installation enligt Högsta Standarder Våra skyddsnät skräddarsys och produceras i enlighet med EN1263-1 och installeras på plats enligt EN1263-2. Alla installationer utförs av våra kvalificerade partners, som genomgått Industrinäts specialutbildningar för att garantera överensstämmelse med svenska kvalitets- och säkerhetsstandarder. Vi erbjuder även möjlighet att anpassa installatörernas kompetensnivå baserat på projektets specifika krav.

Regelbunden Besiktning och Certifiering Vi genomför årliga besiktningar där en provbit av nätet skickas för återtestning och certifiering enligt EN1263-1. Skulle nätet inte uppfylla standarderna på grund av UV-skador, ersätter vi det kostnadsfritt. Tack vare nätens hållbarhet, som ofta överstiger förväntningarna, erbjuder vi även möjlighet till förlängda garantier genom våra supportavtal.

Demontering och Återanvändning Vid projektets slut demonterar vi nätet för återanvändning eller återvinning, som en del av vårt miljöansvar. Avslutningsvis sammanfattas projektet i ett möte för att diskutera framtida behov och eventuella justeringar.

Varför Välja SAFT? SAFT står för säkerhet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Vi erbjuder inte bara certifierade skyddsnät utan också en helhetstjänst som omfattar allt från kvalitetssäkring till kontinuerlig uppföljning av kundnöjdhet. Vår SAFT-tjänst är utformad för att ge er en bekymmersfri och kostnadseffektiv lösning för era skyddsnätsbehov.

Miljömässiga Fördelar Genom att måttanpassa våra nät minimerar vi materialspill och förlänger produktens livslängd, vilket bidrar till en mer hållbar byggprocess. Industrinäts återanvändnings- och återvinningsprogram säkerställer att material hanteras ansvarsfullt efter projektets avslutning.

Lönar sig SAFT? Med SAFT får ni tillgång till en komplett lösning som täcker alla aspekter av er skyddsnätsinstallation. Vår tjänst är ofta mer kostnadseffektiv än att hantera processen internt, tack vare vår expertis och integrerade tillvägagångssätt. Genom att välja SAFT kan ni förvänta er en minskning av de totala kostnaderna med upp till 50% jämfört med att hantera projektet själva.

För att få en personlig prisuppgift eller utforska olika konfigurationer, besök vår pris- och planeringskalkylator på vår hemsida.