Tjänst SAFT

Miljö & Säkerhet i fokus
Analys
Först initieras ett inledande möte som kan ske på plats hos oss, er eller via online/web video. Efter detta utförs alltid en analys och besiktning på plats. Här undersöks förutsättningar som tex säkerhetsaspekter, fallhöjd, viktbelastning på nätet och möjligheter till anpassade fri svikt under nätet i det fall det skall vara ett horisontellt skydd.
Eventuell uppmätning utförs på plats och sedan tas ett förslag fram på lämplig produkt.Som alltid när det gäller installationer så är förarbetet avgörande för slutresultatet.
 
Installation
Näten måttanpassas och tillverkas enligt EN1263-1 och monteras på plats enligt EN1263-2. Alla våra installationsspartners har särskild utbildning från Industrinät kring skyddsnät och fallskyddsnät och uppfyller sjävklart samtliga svenska krav som finns för arbete med kvalificerat rope-acces arbete, liftutbildning, säkra lyft osv. Vi kan också anpassa kunskapsnivåerna på installatörerna utefter uppdraget om det krävs en specifik behörighet.
 
Besiktning och åter -certifiering
Besiktning sker på plats 1 gång per år. En testmaska från nätet avlägsnas för åter-test hos fabrik som utfärdar nytt certifikat enligt EN1263-1. Om nätet inte skulle klara testet pga UV strålning så kommer nya nät tillverkas utan extra kostnad.
( detta händer väldigt sällan då fallskyddsnät normalt har 50 % av sin kapacitet kvar även efter 6 års användning utomhus ) Fallskyddsnät kan återcertifieras 3+1 år men genom supportavtal kan vi ge garantier upp till 10 år.
 
Demontering och återbruk
Om projektet är klart tidigare än beräknat så demonterar vi näten och ser till att näten blir återvunna eller återbrukade.
Via möte på plats eller via web/video/telmöte summeras perioden och projektet avslutas. Ev diskussion om eventuellt ny SAFT eller nytt projekt, justeringar & förbättringar om några.
 
Varför SAFT ?
 
Säkerhet
Arbetsmiljöverket förordar kollektiva fallskydd framför personliga fallskydd så långt detta är möjligt. Av möjliga allternativ är nät ett enkelt och prisvärt sätt att uppnå fullgott fallskydd på.
Arbetsmiljö säger vidare:
“Skyddsnät ska utformas så att det säkert kan fånga en person som faller och samtidigt förhindra att personen kan slå i något under nätet.
Skyddsnät skall monteras och kontrolleras av personer med särskild kunskap om skyddsnät.”
Hos oss får ni inte bara garanti utan även certifikat utfärdade direkt från fabrik en gång per år.
Det är bara fabriker som har behörighet att utfärda nya EN1263-1 certifikat så detta går inte att testa själv som enskilt företag, inte heller av oss. Därför är den dagliga kommunikationen med fabrikerna avgörande. Notera att det inte är tillåtet att klippa i fallskyddsnät, näten skall måttanpassas för att vara godkända för användning inom EU enligt EN1263-1
 
En kontaktyta ( single point of contact )
Industrinät ansvarar för såväl nätets kvalitet, dimensionering och själva uppsättningen så att det aldrig kan bli någon tveksamhet kring ansvar. Detta blir ofta betydligt mer kostnadseffektivt över tid jämfört med att lägga ut samtliga delar på olika bolag eller utbilda egen personal.
Alla led är kvalitetssäkrade vilket gör lösningen säker över tid.
 
Support
Industrinät följer kontinuerligt upp kundnöjdheten i alla projekt bland annat via Reco, och ibland via kundnöjdhets -undersökningar. Vi kan stoltsera med närmast 100 % kundnöjdhet.
Helt nöjda blir vi dock aldrig. Vi måste alltid blir bättre, varje dag 365 dagar om året.
Oavsett kommer ni att få en enkel, säker och problemfri hantering av era skyddsnät över tid.
 
Miljö
Alla vår nät måttanpassas. Detta innebär att det inte blir något överskott på material utan bara exakt det som behövs tillverkas. Materialet i sin tur håller länge. ( upp till 10 år + ) Industrinät återbrukar material innan det slutligen återvinns. Detta ingår i konceptet och är en viktig del eftersom nät slängs efter avslutade projekt helt i onödan.
 
Lönar sig SAFT prismässigt ?

De delar som ingår i SAFT kostar oavsett om ni gör det själva eller låter oss sköta samtliga delar. Eftersom vi har ett färdigt koncept för alla moment och dessutom kompetens att hantera alla delar i processen effektivt kan SAFT vara en bra idé.

Det är stor chans att SAFT blir betydligt mer prisvärt än att avsätta egen personal och eventuellt utbilda dessa och hålla kompetens uppdaterad över tid. Vid köp av våra produkter och tjänster separat kommer SAFT att reducera priset med minst 50%. Vill ni jämföra priset med att göra det själva så behöver ni räkna med er egen kostnad för tid, planering eventuella utbildningar, kontroll mm.

Vi har många kunder som installerar själva så inget fel med det, men har ni inte egen kompetens kring fallskyddsnät och EN1263-1 och 2 så är det säkert att säga att vår tjänst blir prisvärd.

Kontakta oss för prisförslag eller se vår pris och plankalkylator som du hittar här.