Referensinstallationer

Fågelskyddsnät

Industrinät har projekterat,
måtanpassat och installerat 3600 kvm fågelskyddsnät hos Borås Energi och miljö AB för DC Wäst.
Installation Mars 2022.

Fallande förmål

Industrinät har säkrat 250 kvm yta hos träindustriföretaget Moelven i Torsby. Installation i egen regi bestående av uppmätning på plats, design, projektering, uppsömnad och montering.

Installation December 2021

Fallande förmål

Till Peab Forsåker i Mölndal i nära samverkan med Mölndals stad har Industrinät måttanpassat, levererat och installerat ett miljöklassat nät om totalt ca 2800 kvm till 4 byggnader.
Forsåker är ett spännande område där äldre byggnader skall förvandlas till nya och skall generera över 3000 bostäder.

Installation tillsammans med V.pro Nov 2021.

lösa delar från vägg

Fallskyddsnät

Industrinät har levererat 48 st måttanpassade fallskyddsnät i två omgångar med tillhörande infästningar och tillbehör samt bistått med konsultation till Peab och Komatsu Forest i Umeå.

Bollstoppsnät

Bollstoppsnät i form av nättak till bollplan hos Vasaskolan i Göteborg. installerades på några timmar tillsammans med kund en fin dag i Oktober 2021.

Bergnät till Skanska Infrastruktur

Industrinät har under två tillfällen levererat ca 1400 kvm nät till Skanska Infrastruktur i Stockholm. Näten skall ge ett kompletterande skydd på bergsavsnitt.