Olika färger på nät

Att välja rätt färg för nät kan spela en avgörande roll, även om det för många inom bygg- och anläggningssektorn kanske inte är avgörande. För specifika syften kan dock valet av nätets färg vara kritiskt för dess tänkta funktion.

Svart är den färg som föredras av de flesta i Sverige. Den  väl med smälter ofta in i omgivningen och döljer smuts effektivt, vilket gör den idealisk när nätet behöver utföra sin funktion diskret.

Vit färg är bäst lämpad för områden där ett högt ljusgenomsläpp önskas, för att skapa en känsla av ett öppet och luftigt utrymme. Detta är särskilt användbart inomhus, till exempel i ljusgårdar, där andra färger kan verka störande.

Grönt nät erbjuder en balans mellan funktion och estetik, och passar väl in i utomhusmiljöer som trädgårdar eller parker, där det kompletterar den naturliga grönskan.

Rött nät används för sin starka signalfärg. Det är utmärkt för att signalera, varna eller dra uppmärksamhet till specifika områden. Dock bör det noteras att röd färg kan blekna över tid och gradvis övergå till rosa, en effekt som de flesta tillverkare varnar för. Trots detta är röd färg idealisk för tillfällig användning eller användning under medellång tid.

Blått nät är kanske inte lika efterfrågat i Sverige, men det har en god signaleffekt och bibehåller sin färgstyrka väl över tid.