Fallskyddsnät som räddar liv

Vill du komma till vår pris och plankalkylator gällande fallskyddsnät klicka här.

Samtliga våra fallskyddsnät är certifierade enligt EN1263-1 och EN1263-2 och har har
OEKO TEX 100 Certifiering som bevis på att näten är fria från skadliga ämnen. Vi har även REACH certifiering på våra nät vilket innebär att inga av de ämnen som är föremål för särskild granskning enligt EU´s kemikalieinspektion ECHA finns med. Vi lämnar numera också pant på samtliga av våra nät. Syftet med detta är att nät som kanske ibland används under kortare projekt kommer nyttjas för återbruk innan de slutligen återvinns. Bättre för miljön !

Industrinät ger fri rådgivning kring fallskyddsnät så att ni antingen kan sätta upp näten själva eller anlita oss. Vi har särskild kunskap om skyddsnät enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer.

De två vanligaste typerna av fallskyddsnät inom ramen för EN1263-1 är sk system U som avser sidoskydd och System S som avser horisontella nät som man skall kunna falla ner i och fångas upp av. System S har särskilda regler kring fri svikt under nätet beroende på fallhöjd samt krav på tillbehör och förankringar.
Kontakta oss för information om fallskyddsnät.

Vi erbjuder installation i flertalet städer i Sverige och tjänster som besiktning, certifiering, demontering och återbruk. Dessa tjänster har vi samlat under en tjänst som vi kallar för SAFT, Safety net as a service. Vill du se våra övriga nät ? Klicka här.