Industrinät Nordiska Nätlösningar

GDPR

Följer ni GDPR ?
Självklart följer vi och är utbildade i Personuppgiftslagen numera GDPR. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och numera GDPR. Personlig data används för att kunna tillhandahålla de tjänster som vi skall upprätthålla för kund samt den data som behövs inom ramen för bokföringslagen reklamationsrätt osv. Uppgifter om dig sparas så kort tid som möjligt. Du kan som kund också vända dig till oss för att ansöka om att få din data hos oss raderad. Vi tar löpande bort data från mail och sms. Vi fakturerar normalt via Visma och överlåter fakturor via SEB. Samtliga dessa aktörer klarar kraven kring GDPR. Uppkommer det information att dessa parter inte överensstämmer med GDPR så kommer dessa tas bort. Detsamma gäller säkerheten av dina uppgifter och försäkran om att dessa inte skall kunna användas av tredje part. Samtliga mailadresser kopplade till våra nyhetsbrev har anmält sig på frivillig basis och det framgår tydligt hur man skall av -anmäla sig från nyhetsbrevet om man inte längre önskar prenumurera.
  • - 3000 nöjda kunder - Kvalitet och säkerhet framför allt - Kundanpassade lösningar

2019. Samtliga foton och media är reserverade och får inte användas utan Industrinät Nordiska Nätlösningar AB´s skriftliga medgivande.