031-7884512 info@industrinat.se

Fallskyddsnät och andra skyddsnät som skyddar avgränsar och räddar liv

Vill du köpa skyddsnät i skäddarsydda storlekar eller i standardformat så har du kommit helt rätt. Vi har även tillbehör och erbjuder även installation och alltid med fri rådgivning. Våra nät kommer främst från Spanien och har alla certifikat som finns i branschen gällande säkerhet och miljö mm. Vi vill vara din partner när det gäller nätlösningar. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Fallskyddsnät och andra skyddsnät

Oavsett om du vill köpa skyddsnät i skräddarsydda storlekar, som rullar eller som bitar så kan vi leverera en mängd olika kvaliteter och storlekar från ett 10 -tal fabriker. Detta säkerställer tillgänglighet och att vi högst troligt kan leverera det som du söker. Våra främsta fabriker ligger i Spanien. Dessa har också samtliga certifieringar som finns i branschen såsom ISO, EN1263-1 och 2, flamskydd och miljöcertifieringar såsom OEKO TEX 100 och Reach.
VI har också tillbehör som vi anpassar per projekt så att allt är färdigpackat tillsammans och konfigurerat färdigt att installeras. Vill ni inte installera själva så löser vi installationen åt er, samt årliga kontroller osv om så önskas.
När andra säger nej säger vi JA -det skall vi göra allt för att lösa. Ta oss inte på orden - testa oss.
Kontakta oss idag. Vi har fria samples, fri rådgivning och vi svarar oftast direkt.
Tilda Publishing

Pris och plankalkylator

Testa vår pris och plankalkylator som är öppen för alla. Nu går det även att betala med kort via Stripe. Företag kan som vanligt klicka på offert -förfrågan för 30 dagars faktura, klicka här.
Vi har haft ett tillfälligt problem med ett intrång i vår administrationssida gällande mailen. Detta har resulterat i att våra kunder har fått mail från Spammail döpta till vårt namn och med tidigare sänt ämne. Mailet kommer uteslutande från utländska avsändare och med syfte att ni skal klicka på en länk. Klicka inte på denna länk.

Vi har vidtagit följande åtgärder.
  • Ändring av samtliga lösenord
  • Uppsättning av ytterligare autentisering -metod som även kräver fingeravtrycksbekräftelse
  • Daglig monitorering av inloggninsförsök
  • Information till personer som kan ha blivit mailade i vårt namn
Se våra nyheter från Facebook

Fallskyddsnät
Fallskyddsnät EN1263-1 system S
Lyftnät
Nyhet. Vi kan nu tillverka 12 mm repnät med endast 7 cm maskstorlek vilket är ett helt unikt. Testat för lyftkraft om 3000 kg. Vår fabrik testar nu även repnät med maskstorlekar ner mot 5,5 cm. Fråga oss för anpassningar kring lyftnät. Vi kan även stålförstärka lyftnät med lyftkapacitet om 10 000 kg.
Nät till byggnadställning EN1263-1
Knutfri Polypropen 5 mm med 45 mm eller 100 mm maskstorlek
Skyddsnät grön sidoskydd, takfotsnät, ställningsnät
5 mm knutfri polypropen
Nytt typ av skyddsnät för lösa föremål
Nyutvecklat nät i testat i vindkraftverk hela 2,9 mm garn med 20 mm maska.
Ställningsnät
Ställningsnät 5 mm polypropen med 45, 60 mm eller 100 mm maskstorlek. En1263-1 Våra ställningsnät integreras normalt med 60 cm spännband för enkelt uppsättning. Dessutom kan vi kombinera med måttanpassade finmaskiga nät från 1-20 som sk overlay -nät för uppfång av mindre föremål.
Skyddsnät fallande objekt från hög höjd
Nätet har klarat test för fall av 5 kg föremål från 40 meters höjd ! Ett helt unikt test i världen. Nätet används som ett kombinationsnät av 5 mm 45 maska EN1263-1 samt i kombo med det helt nya 2,9 mm med 20 maska röd och skapar ett helt nytt konceptnät som fungerar för en mängd olika applikationer till ett väldigt lågt pris jämfört med alternativa lösningar.
Stålvajerförstärkta nät
Klätternät för lekplatser 16 mm PP med stålvajerförstärkning. Nätet tillverkas förhand i England och uppfyller alla krav för lekplatsutrustning. Vi bygger även klätternät till OCR hinderbanor, samt för hinderbanor för räddningstjänst mm. Flera färger och maskstorlekar från 100 mm. Även hampaimitaiton. Vi har även gjort stålförstärkta nät för industriapplikationer.

Industrinät levererar nät som räddar liv men anledning till att införskaffa ett hållbart nät kan vara många. Kanske vill du avgränsa, skydda från fåglar, fånga upp fallande föremål, stoppa bollar, hindra skräp, plaster eller damm ? Hindra betonglossning eller skydda nedfall från tak ? Eller kanske kombinera med tryck på näten med er logotype? Vi erbjuder alltid fri konsultation. Våra tjänster innefattar - fri rådgivning - uppmätning -besiktning -installation, certifierings -rådgivning och återbruk. Material som vi jobbar med är Polypropen, Metall och Naturmaterial. Ta gärna en kontakt med oss idag.

Fallskyddsnät och skyddsnät mot lösa förmål som förbeygger olyckor
Lagernät och rasskydd
Lagernät för skydd av gods och avgränsningar, rasskydd
Kombinationsnät viadukt
Nytt projekt genomförd med installation av ett kombinationsnät för att hindra betonglossning. Nätet skall skydda personer och fordon som vistas under viadukten.
Takstolsnät
Takstolsnät för skyddsnät i tak med eller utan finmaskigt overlaynät. Kan skydda personfall eller för nedfallande delar från tak. I detta fallet kunde delar av takplattor falla ner på elever varav nät är nödvändigt.
Klätternät och repnät för olika syften
Klätternät, repnät för lek, men även signalering och avgränsningar, tex signal och avgränsningssyften. Med eller utan stålvajerförstärkning.
Skyddsnät lättare föremål, vind reducerande utan att ta för mycket vindfång
Skyddsnät för lättare objekt
Skyddsnät broar
Skyddsnät för att hinda betonglossning, Skall bestå av 5mm Polyproen ofta med ett påsytt sk overlaynät som är ett finmaskigt påläggsnät.
Fågelskyddsnät
Nät för att hindra fåglar att dra in pinnar och smutsa ner, även kallat voljärnät
Vindnät och avgränsning
Nät för att bryta vind, avgränsa och skydd för lättare föremål som tex plaster, småsten och pinnar.
36 619 st arbetsplats -relaterade olyckor med sjukskrivning som följd skedde
enligt arbetsmiljöverket under 2019 och fram till April 2020 i Sverige. Den vanligaste orsaken till olyckor bland kvinnor är fall person. Bland män är fall av person den näst vanligaste olycksorsaken efter förlorad kontroll.
Ca 69 202 olyckor skedde som inte föranledde sjukskrivning. Utöver detta har vi sannolikt ett mörkertal då siffrorna avser dokumenterade skador via pappersanmälan. En del av dessa olyckor hade kunnat undvikas med hjälp av skyddsnät.

Tycker ni som vi att arbetsmiljö är viktigt ? Bra då sätter vi igång och jobbar direkt.

För de som inte prioriterar arbetsmiljön om att tex att förebygga risker vid arbete på över 2 meters höjd kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter på upp till 1 miljon kronor.
Undvik olyckor
Se ett urval av våra kunder. Läs mer


Bland våra kundgrupper finns bla:
BYGG & ANLÄGGNING, ARKITEKTER, TILLVERKANDE INDUSTRI, ÅTERVINNING & TRANSPORT, RETAIL, JORDBRUK, SKOGSINDUSTRIN, HJÄLPMEDEL, LIVSMEDEL, INSTALLATIONSFIRMOR SPORT,SKOLOR, FÖRENINGAR & ÅTERFÖRSÄLJARE.

Läs om övriga referenser här.
"Det var inte bättre förr, men tillsammans kan vi skapa en ännu bättre värld" Läs mer
Visst vill vi ha ett öppet samhälle som många människor vill verka, leva och lyckas i ?
Skapar vi förutsättningar kommer vi också bygga långsiktigt för en starkare och stabilare och
säkrare ekonomi och tillvaro. Att gå bakåt, stänga gränser, försvåra handel och minska tolerans för olikheter är destruktivt.
Vi tror stenhårt på människors drivkraft och vilja att göra skillnad oavsett bakgrund, religion eller vart i från man kommer. Vi skall aldrig ta vår demokrati för givet, inte heller saker som yttrandefrihet, integritet och mångfald. Vi skall använda vår gemensamma kraft till att isolera och reducera problem som uppstår i alla samhällen och verka för god ordning med tydliga regler och förväntningar som skall gälla för alla. Vi skall också hjälpas åt inom tex EU att lösa gemensamma utmaningar såsom större rörelser av människor mellan länder, organiserad kriminalitet som är svårt för enskilda länder att hantera på egen hand samt miljöutmaningar som är omöjligt för ett enskilt land att lösa själv.

Jag blir bestört när jag läser om kommunpolitiker som på allvar menar att man inte har kapacitet att ta emot en enda flykting ? De flesta av de som kommer vill ju troligtvis arbeta och göra rätt för sig från dag 1. Otroligt oansvarigt på samma sätt som vissa länder inom EU inte tog sitt ansvar vid den senaste flyktingkrisen.

Vi måste bli bättre på att förstå hur vi kan använda jordens resurser på ett hållbart sätt. Vi har inte alla svar men ett genuint intresse av frågor som hållbarhet, återbruk och ständiga förbättringar kring miljövänliga produkter och metoder och sist men inte minst inställningen att:
- Varje människa förtjänar åtminstone 1 chans till att bidra till ett bättre samhälle och att leva i fred.

Daniel Olsson VD industrinät Nordiska Nätlösningar
The Innovators:
How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution
Våra tjänster
Vi erbjuder fri konsultation, projektledning och installation till förmånliga priser.
Vi erbjuder mark såväl som höghöjdsarbeten med certifierade klättrare över hela norden samt hjälp med markarbeten, installation av nät och montering av olika slag inom bygg och entreprenad.

Industrinät introducerar tjänsten SAFT ( Safety net as a Service ) läs mer om tjänsten här.

Vår Support
Vår support -strategi är vår främsta säljstrategi. Vi svarar på frågor, älskar utmaningar och säkerställer att projekt avslutas i tid och inom ram för Er budget.

För att matcha tillgång mot efterfrågan utvärderar vi kontinuerligt marknaden kring leverantörer och tillverkare. Vi strävar dock efter så få och strategiska partners som möjligt.

Har du svårt att nå din leverantör ? Vi skall alltid ge ett svar inom 48 timmar. Oftast inom samma arbetsdag på kontorstid.

Vi får fina omdömen för vår support men vi blir aldrig nöjda. Vet du vad du vill kan du fylla i vårt pris och plan formulär eller sända ett mail men vi talar gärna med dig då det en stor del av vår idé är att guida våra kunder till rätt lösning.
Nu är vi även glada att äntligen kunna presentera ett bio nät. Ett nät som fyller en god funktion under en tid men som sedan blir till vanlig jord. Läs mer om vårt nya bionät här
Läs mer här
Vad menar vi med hållbarhet ? Våra produkter är kvalitetsprodukter med lång potentiell hållbarhet på upp till 10 år eller mer. Dock är vi medvetna om att våra produkter ibland används under kort tid under vissa projekt, renoveringar eller event. Därför har vi tänkt om kring vårt erbjudande. Vi vill att produkterna används längre. Därför förlänger vi alla våra garantier, har startat med uthyrning och erbjuder både återanvändning och återvinning kring nät som inte längre behövs. För även om produkterna har tjänat -ut ett visst syfte under en tid kanske de fortfarande är lämpliga för något annat. Vi har samlat vårt hållbara erbjudande inom ramen för en tjänst som vi kallar SAFT, ni kan läsa mer om den här.

Ett exempel är fallskyddsnät som åter -certifieras för användning under 3 år. Efter detta skall de inte användas som fallskydd men de kan fortfarande vara utmärkta för avgränsning, sport eller designprojekt. Här vill vi ta en större roll än tidigare och erbjuda tjänster som främjar en hållbar användning av våra produkter som har en fantastik potential pågrund av väldigt hög kvalitet.

Många av produkterna har även Oeko Tex certifiering som är garant för att produkterna är fria från skadliga kemikalier, inte framkallar allergier osv.

Vi är glada att berätta att vi nu kan leverera helt nedbrytbara nät. Bio-net. Kontakta oss för mer information och lämpliga användningsområden.

För mer information eller samverkan kontakta mig direkt på mail
daniel.olsson@industrinat.se eller tel 076 0001382

Med hållbara hälsningar

Daniel Olsson CEO Industrinät Nordiska Nätlösningar
Använd nät

Nät har egenskapen att det är luftgenomsläppligt, det tar upp kraft i och med svikande egenskaper och kan verka uppfångande men samtidigt kan nät även fungera som ett visst skydd mot väder och vind. För vindskydd är nät särskilt lämpligt eftersom det bryter vind men tillåter genomströmning vilket sparar materialet och reducerar vindfång.
Nät finns i maskstorlekar från ca 1 mm upp till normalt 100 mm.

läs mer här
Vi anser att man skall ha nät med vindgenomsläpp så långt detta är möjligt. Då kan man också förankra dessa väl med tex certifierade spännband utan risk för vindfång.

https://www.byggnads.se/regioner/vast/aktuellt/201722/stallningsras/
https://www.youtube.com/watch?v=gEoa9HbOKgo
De stängsel och staketfirmor som vi samarbetar med vittnar om att till och med markgjutna staket kan ge vika pga plastbanderoller och likande vindtäta plaster. Detta visar vilka enorma krafter som vindfång kan ge upphov till. Att förankra byggnadställningar i fasader tillsammans med helt vindtäta väderskydd kan ge en falsk trygghet. Använd nät istället. Helt vindtäta plastskydd bör endast användas när det inte blåser för mycket ( om överhuvud taget ) det är samma sak med tält förresten, dessa kan man heller inte ha uppställda med tältduk på i för stark vind oavsett hur de är förankrade eller inte. Skillnaden är bara att skadan kan bli klart större på en byggställning..
Fri rådgivning kring nät och certifieringar
Våra nät och guider följer normerna EN-1263-1 och EN
1263-2 som avser själva uppsättningen.
Våra klätternät för publikt bruk klarar säkerhetstandard EN 1176. Nytt är också att vi nu kan erbjuda flamsäkrade nät med certifikat enligt UNE 23727 standard med certifiering M1 & klass B1.
Våra Partners
Industrinät Nordiska Nätlösningar AB
Kaserntorget 6, 411 18 Göteborg
info@industrinat.se

www.industrinat.se
www.industrialnetsolutions.com
www.sportmaterial.se
- 3000 kunder som ger goda referenser - Kvalitet och säkerhet framför allt - Kundanpassade lösningar

2021 - Välkommen till en värld av nät